สวนมะละกอฮอลแลนด์ เพชรบุรี ชัยนาท
โทร 061-654-2229, 098-365-6542
  • th

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ส่งลูกค้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1,000 ต้น

ส่งลูกค้า จ.ลพบุรี 1,000 ต้น

ส่งลูกค้า จ.ปทุมธานี 3,000 ถุง

ส่งลูกค้า จ.พระนครศรีอยุธยา 600 ต้น

ส่งลูกค้า จ.ชัยภูมิ 2,150 ถุง

ส่งลูกค้า อ.ปัว จ.น่าน 1,200 ถุง

ส่งลูกค้า อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 2,400 ถุง

ส่งลูกค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000 ต้น

ส่งลูกค้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 2,370 ต้น

ส่งลูกค้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1,300 ต้น

ส่งลูกค้า อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 2,000 ถุง

ส่งลูกค้า อ่าวนาง จ.กระบี่ 1,600 บาท

ส่งลูกค้า อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1,000 ถุง

ส่งลูกค้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 550 ถุง

ส่งลูกค้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 1,000 ถุง

ส่งลูกค้า อ.ทุ่งนางคราญ จ.กาญจนบุรี 1,200 ต้น

ส่งลูกค้า จ.นครสวรรค์ พันธุ์แขกนวล 2,200 ถุง

ส่งลูกค้า จ.ปทุมธานี พันธุ์แขกดำ 1,000 ถุง

ส่งลูกค้า ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย 1,200 ถุง

ส่งลูกค้า อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 1,000 ต้น

ส่งลูกค้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ส่งลูกค้า อ.ห้วยปลาดุก จ.เพชรบุรี 1,000 ต้น

ส่งลูกค้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจบุรี 8,000 ต้น

ส่งลูกค้า อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1,250 ถุง

ส่งลูกค้า จ.ชุมพร 2,000 ถุง

ฟูจิเมืองไทย จ.เลย 2,100 ถุง

ภาคเหนือสุดของไทย 4,800 ถุง

มาเยือนถิ่นเมืองเหนือกันอีกครั้ง 4,000 ถุง

แม่สอด แขกนวล 1000 ถุง แขกดำ 1000 ถุง และพ่วงฮอลแลนด์ 1000 ถุง

ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรม 1,800 ถุง

สวนนี้ที่ปากช่อง 2,000 ต้น

สันป่าเปา 3,500 ถุง

เพชรบูรณ์ หนองไผ่ และ ท่าเมี่ยง ถิ่นดินดี พืชงาม 2,000 ถุง

พิจิตร 1000 ถุง พนัสนิคม 1000 ถุง ตลาดไท 600 ถุง ราชบุรี 1500 ถุง

ปทุมธานี 1,500 ถุง

บางเลน นครปฐม รอบนี้อีก 1,000 ถุง

บางระจัน สิงห์บุรี 7,500 ถุง

บางกระทุ่ม พิษณุโลก 1,250 ถุง

ดินแดนสะตอ ริมทะเล 2,200 ถุง

ดอยแม่สลอง 8,000 ถุง

ดอยแม่สลอง 4,500 ถุง

ดงเสือเหลือง‬ พิจิตร 1,000 ถุง

ชุมพร 2,000 ถุง

จัดไปให้ลูกบ้าน 1,200 ถุง

จังหวัดกาญจบุรี ท่าม่วง 500 ถุง

กำแพงเพชร 2,200 ถุง

กำแพงเพชร 1,900 ถุง

กาญจนบุรี 8,000 ถุง

หัวหวาย ตาคลี 3,000 ถุง

ราชบุรี 1,500 ถุง

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 1,800 ถุง

รวมพิจิตร โคราช เพชรบูรณ์ 4,000 ถุง

เมืองพิจิตร 3,800 ถุง

ฟากท่า อุตรดิตถ์ 1,600 ถุง

เพชรบูรณ์ 4,000 ถุง

พนม สุราษฎร์ฯ. 2,000 ถุง

ปากช่อง โคราช 2,000 ถุง

บ่อไร่ ตราด 12,000 ถุง

เชียงใหม่ 4,500 ถุง

เชียงของ เชียงราย 6,500 ถุง

เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1,000 ถุง

เกษตรชัยนาท 3,240 ถุง

ทุ่งคอก สุพรรณ 2,500 ถุง

สกลนคร 13,000 ถุง

เพชรบูรณ์ ตะเบาะ 1,500 ถุง