สวนมะละกอฮอลแลนด์ เพชรบุรี ชัยนาท
โทร 061-654-2229, 098-365-6542
  • th

สวนของเรา


สวนของเรา

สวนที่แก่งกระจาน ปี 2557


เตรียมดินก่อนการปลูก

          


เริ่มปลูก

     

     


01-10-57

         

          


09-10-57

           

          


30-10-57 คัดเพศ 1

          

30-10-57 คัดเพศ 2

          


11-11-57

          

          


21-11-57

          

          


10-12-57

          

          


18-12-57

          

          


 

สวนที่แก่งกระจาน ปี 2558

คอ 2 ของที่สวน ถึงไม่สวยเท่าคอแรก แต่ก็ยังให้ผลผลิตที่ดีเสมอค่ะ

 

              


แปลงใหม่

          

          


ต้นกล้าอายุ 1 เดือน

          


06-02-58

 

          

     

 


08-03-58

          

          

          


09-04-58

          

          


25-04-58

          

          


01-06-58

          

          

 


 

สวนที่แก่งกระจาน ปี 2560


ต้นกล้าอายุ 1 เดือน


ต้นกล้าอายุ 1 เดือนครึ่ง พร้อมคัดเพศ